Disclaimer

  1. De op deze website getoonde informatie over de dienstverlening van de vereniging H + PLUS wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. H + PLUS sluit echter iedere aansprakelijkheid uit  voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
  2. H + PLUS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het functioneren van deze website.
  3. H + PLUS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van H+PLUS opgenomen producten en diensten van derden.
  4. Verwijzingen naar websites die niet door H + PLUS worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan H + PLUS niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door H+ PLUS worden onderhouden wordt afgewezen.
  5. Hoewel H + PLUS alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is H + PLUS niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.